4 bra skäl att välja biobiz 

 

Biobiz i siffror 


4 kärnfunktioner i biobiz 
Cheklist

PLANERA OCH STYR LÅNGSIKTIGT OCH OPERATIVT

Cheklist

 • Att hantera säsongens övergripande förbrukningsprognos, dina avtalade kontraktsvillkor och leveransplaner och förändringar i förbrukningsprognosen är en kärnfunktionalitet i biobiz.
 • Du får också möjlighet att optimera de operativa avropsplanerna. Du skickar sedan enkelt ut avropen till leverantören.
 • Som leverantör får du dina avrop på ett strukturerat och enhetligt sätt från samtliga biobizkunder.
Happy Laptop

FÖLJ UPP LEVERANSER I REALTID

Happy Laptop

 • Att alla parter i realtid kan se och följa upp samma leveransinformation är en kärnfunktionalitet i biobiz.
 • Alla detaljer om varje enskild leverans, som bränslesortiment, vikt, transportör och energiberäkningsnycklar hämtas automatiskt in.
 • En preliminär fukthalt och energimängd beräknas för att både köpare och säljare direkt ska kunna få en uppfattning om hur mycket bränsle som har levererats. 
Diagram

IDENTIFIERA AVVIKELSER OCH FÖLJ UPP UTFALL

Diagram

 • Att validera varje enskild leverans mot regler för vad som är korrekt och rimligt är en kärnfunktionalitet i biobiz.
 • Du får även larm om till exempel en leverans avviker mot kontrakt eller rimlighetsgränser eller vid stora leveransavvikelser. 
 • Förutom detaljerad uppföljning av varje enskild leverans så erbjuder biobiz uppföljning i form av övergripande och detaljerade grafer och tabeller över levererad bränslemängd, bränslemix och bränslekvalitet.
 • Uppföljning kan göras både mot kontraktsvillkor, leveransplaner och avrop.
Bransle

SkAFFA KONTROLL PÅ DIN LAGERSITUATION

Bransle

 • Skaffa kontroll över lagersituationen per lagerplats, sortiment och fuktkvot
 • Följ lagret historiskt för att kunna upptäcka trender
 • Genom att veta lagrets sammansättning och fuktkvot kan avropen anpassas för optimal bränslemix.4 positiva effekter från biobiz Person

Du kan stärka kundnöjdheten!

Biobiz ger ditt företag stärkt kundnöjdhet genom driftsäker leverans av fjärrvärme och el genom tillförlitlig leverans av biobränsle.


Varmeverk

Du kan konkurrera med fjärrvärmepriset!

Biobiz hjälper dig i din strävan att sätta ett konkurrenskraftigt pris till slutkund.


Money

Du kan förbättra lönsamheten!

Biobiz ger dig möjligheter att förbättra lönsamheten genom förbättrad flexibilitet i verksamheten och bränsletillförseln.

Tree Small

Du kan bidra till hållbar energiproduktion

Genom att använda branschlösningen biobiz bidrar du till ett innovativt och resurseffektivt energisystem för en miljömässigt hållbar energiproduktion.

 


Fortfarande inte övertygad?

Kontakta oss om du har frågor eller vill boka en kostnadsfri demo.
Oskar Selmeryd

Försäljning biobiz

Robert Johansson

Operativ chef