Hur?

Hur levereras och införs biobiz? Hur mycket kostar det? Här får du svaren.

 

Illustration01 Transp 3

Hur levereras biobiz?

Tjänsten är tillgänglig över internet och är klientoberoende – den körs i en vanlig webbläsare via dator, pekplatta eller mobiltelefon. Biobiz fungerar i samtliga större webbläsare.

 • Tillgänglighet - tjänsten är tillgänglig dygnet runt med övervakning och support enligt avtal. Biobiz driftas i ett externt datacenter med hög säkerhet och kvalitet. Alla kritiska system är redundant uppbyggda och biobiz driftas i en virtuell miljö på servrar placerade i flera fysiskt åtskilda datorhallar, vilket ger förutsättningar för en mycket hög systemtillgänglighet.
 • Kundsupport - Imano tillhandahåller en kundsupport med god kunskap om tjänsten och hur ni på bästa sätt nyttjar biobiz i er verksamhet.
 • Licenser och användare - ansvarig kontaktperson hos kunden beslutar vilka i verksamhet som skall ha tillgång till biobiz samt vilka rättigheter respektive användare skall ha. De moduler som ni har valt att avtala om styr vilken funktionalitet användarna har tillgång till
 • Säkerhet - biobiz skyddas med hjälp av säkerhetssystem och behörighetshantering.
  - Krypterad datakommunikation mellan användarens webbläsare och biobiz över protokollet HTTPS.
  - Logik som är kopplad till inloggad användare och som säkrar att Användare endast får tillgång till sin och inte andra aktörers information.
  - Backup tas på alla data för att kunna återskapa vid eventuell krasch.

Hur införs biobiz?

Ett införande av biobiz görs i samarbete mellan Imano och de framtida användarna hos kunden. Biobiz implementeras genom följande aktiviteter och arbetspaket:

 • Uppstartsaktiviteter (kravinsamling, konfiguration, integration och tester)
 • Utbildning
 • Driftsättning
 • Löpande tjänsteleverans, support och vidareutveckling

Införandet tar vanligtvis ett par veckor. Vi samlar in information om hur ni vill jobba i biobiz, basdata och krav i workshops och intervjuer hos er.

Vi genomför en utbildning både i hur tjänsten används och hur man skapar störst nytta av biobiz i verksamheten. Samtidigt konfigurerar vi upp biobiz och sätter upp de integrationer som behövs från distans.

När vi har satt upp tjänsten och genomfört utbildning så kan ni bekanta er mer med biobiz i testmiljö innan ni börjar använda tjänsten skarpt i er verksamhet. När ni startar i gång så följer vi uppstartsarbetet noga och vår support finns hela tiden nära till hands.

Hur mycket kostar biobiz?

Vid införandet av biobiz utgår en startavgift för grundkonfiguration och eventuell utbildning. Därefter gäller en månadsvis prenumerationsavgift för tjänsten (täcker funktionalitet, drift, support och tillgång till vidareutvecklingar av tjänsten).

Prenumerationsavgiften varierar beroende på:

 • hur många anläggningar ni önskar ansluta till biobiz,
 • hur mycket bränsle som hanteras i biobiz samt
 • vilka moduler av biobiz funktionalitet ni önskar använda.

Förändrat antal anläggningar/moduler kan beställas inom ramen för prenumerationsavtal.