Om

Här berättar vi historien om biobiz och vilka vi är som står bakom.

Historien om biobiz

2011-2012: Identifierat behov

Imano startade ett projekt i slutet på 2011 för att kartlägga brister och förbättringsbehov i flödet mellan säljare och köpare av biobränsle. Vi genomförde en marknadsanalys där vi träffade ett stort antal energiföretag och bränsleleverantörer som många hade samma behov - en förenklad bränsleanskaffningsprocess och förbättrad informationskvalitet i biobränsleaffären.

Parallellt så genomförde vi 2012 en förstudie åt Vattenfall som tittade på hur de skulle kunna effektivisera och harmonisera bränsleadministrationen från kontrakt till panna.

Behovet hos köpare och säljare att enklare planera, styra och följa upp bränsleflödet kunde kokas ner till fyra önskade nyttor:

  • Reducerad risk för driftstörningar
  • Minskad produktionskostnad
  • Effektiviserad administration
  • Ökad flexibilitet

2012: Lösning

Ur dessa behov såg vi att en möjlig lösning kunde vara att utveckla en branschgemensam IT-tjänst, i vilken information om biobränsleflödet delas mellan köpare och säljare i realtid.

Vi tog fram ett konceptförslag på ett system som skulle vara beslutstöd och verktyg för planering, styrning och uppföljning av bränsleleveranser.

Systemet skulle bidra till att rätt bränsle skulle levereras till rätt kvalitet tillgängligt på rätt plats vid rätt tidpunkt.

2013: Utveckling av biobiz

Imano presenterade lösningsförslaget i en ansökan till statens innovationsmyndighet, VINNOVA, och fick därifrån delfinansiering till ett utvecklingsprojekt. I utvecklingsprojektet som startade 2013 investerade fyra energiföretag och en skoglig referensgrupp tid i ett aktivt deltagande i kravställning.

Hösten 2013: Pilot

Hösten 2013 driftsattes en första pilotversion av tjänsten biobiz. Denna version utvärderades skarpt i verksamheten av fyra energibolag som avropade och följde upp samtliga bränsleleveranser via biobiz.

2014: Från idé till skarp tjänst

Från och med januari 2014 erbjuder Imano biobiz som en mjukvara-som-tjänst åt hela branschen. Förutom tjänsteprenumerationen för energiföretag och andra förbrukare av bio- och avfallsbränsle så innehåller tjänsten uppföljningsfunktionalitet för bränsleleverantörer och ständig vidareutveckling av tjänsten baserat på input från användare och branschen.

Om Tieto 

Biobiz utvecklades av Imano, som sedan sedan 30 november 2015 är en del av Tieto. Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem